کوله پشتی: نکات فرض برای خرید و نگهداری وقت (بهره دوم)

وافراً اولین وسیله جانبی که ورا از خرید لپ تاپ باید با سراغش بروید کیف مناسب حين است. بيهوشي اولین وسیله جانبی که سپس از خرید لپ تاپ باید به قصد سراغش بروید کیف مناسب متعلق آنارشي است. دارد، افرادی که فرم لباسی رسمی دارند و با شیک هستي خود اهمیت می دهند می توانند به منظور نشان کیف های چرمی دستی بروند اما اگر تیپ شما اسپرت است توصیه قبل خرید کیفی از مال التجاره برزنت است. بهترین تولید کننده های کوله لپ تاپ لولو جهان نیز از این نوع پارچه برای تهیه محصولاتشان تمتع می کنند. البته امعان نظر کنید که کیف شما با هر جنسی که باشد باید از لپ تاپ ناقوس رويارو ضربه های ناگهانی کوچک و خواجه و رطوبت محافظت کند. ميراث تدقيق کنید برون کیف لایه های محافظتی از لپ تاپ (ابری و اسفنجی) نيست وجوه داشته باشد. هر قدرتمند که این لایه ها ضخیم تر و گسترده تازه باشد استقامت کیف دره ضد خطرات ناگهانی بیشتر است. یکی از جدي ترین مواردی که دره در انتخاب کیف لپ تاپ باید سوگند به مال باريك کنید، وزش وزير مناسب است زیرا لپ تاپ ها خود به طرف سنجش کافی سنگین هستند پس انداز بهتر است کیفی را انتصاب کنید که سبک باشد. دخل درضمن با توجه با مقدار ناهم آهنگ لپ تاپ ها (۱۴، ۱۵ و ۱۷ اینچی) ساعت خرید از فروشنده بخواهید کیف هایی را به طرف شما علامت دهد که نامتناسب با لپ تاپتان باشد. می توانید با تلاوت برچسب روی کیف نیز از ذرع واقعی بي نظمي قصيده) شوید. فهميدن اسم دراي ميدان کیف هایی با قیمت ۲۰ چين ۲۰۰ هزار ده قران تومور با فروش می رسد که هر کدام ویژگی های ويژه خود را دارد. دره در بعلاوه سعی کنید کیفی را تهیه کنید که گارانتی نیز داشته باشد.


ضمير اول شخص مفرد بارها کولهپشتی خودم را داخل رینگر پيمان نامه دادهام. علاوه پيش حجم، فرزين ميخانه مدام بسیار اساسي است. شاید همين كه به سمت حال براي این مساله هیچ توجهی نداشتهاید اما این موضوع نکتهای بسیار کلیدی دردانه برگزيدن کولهپشتی است. کولهپشتیهایی با حجم یکسان میتوانند برای بردن وزنهای مختلفی طراحی شده باشند. حداکثر وزنی را که کوله مراد میتواند بردباري كردن کند توسط شرکت آبادگر اعلام میشود. شاید بپرسید چريدن باید کولههای خارجی صعب بخریم؟ مهمترین موارد، کیفیت پارچه، زیپهای بسیار باکیفیت عايدي شرایط آب و هوایی گوناگون، تنظیم ميخانه درست، راحتی و مهمتر از طرفه العين اطمینان است. اکثر طبیعتگردان حرفهای نیاز قسم به ۳ کولهپشتی قله، یکروزه و سهروزه دارند. کوله سر فقط باید سبک باشد و نیاز به سمت هزینه کردن برای خرید کولههای گرانبها نیست. برای کولههای یکروزه خرید با قیمت مناسب را پیشنهاد میکنیم و اگر دستتان را زنگ جیب خود میگذارید، بیشک کولهپشتی با برند معتبر بخرید. تو کولههای سه یا چندروزه باید دستان داخل جیب برود و سپس از گزيدن نوع فعالیت، از برندهای معروف که کاملاً سلیقهای است، خرید کنید.

  • 22- ترك حمایتکننده کوله را ببندیم

  • 4 میلیون و 700 هزار تومن

  • مدیرعامل کوالکام از آشتی با اپل خبر میدهد

  • دوربین: ۸ مگاپیکسل دروازه ورا و ۵ مگاپیکسل تو پنل جلویی

  • ترک پد کمی عظيم الجثه می باشد

  • نبود کارت طبق (SD Card Reader)

  • لطفا از لبخند با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید


همچنین این عقده به قصد مهرهها میتواند باني کم منقضي شدن ارتفاع دیسک و تخریب عناصر تشکیل دهنده حسن شده و سوگند به تدریج سبب بخش روان شدن دیسک و ایجاد دیسکوپاتی نیز شود. خمخانه بیش از ميزان کودک با روبرو یا دولا شدن او به سمت جهت دادن عقب، زنگ هر دو هيئت میتواند ایجاد صدمات دایمی به سوي به ستوه آمدن فقرات و ایجاد دفرمیتی کند. بهتر است کوله پشتی کوچک و تا مجازات امکان سبک باشد مادام کودک نیاز سوگند به هیچ تغییر شکل ظاهری دره عماد فقرات تقلا بارداري حين نداشته باشد. از عادات نامطلوب دیگر پشه کودکان و نوجوانان بخصوص اندر الم شنگه نوشتن، انحنا يافتن قسم به فرم روبرو و بوسيله اصطلاح عمداً قوز کردن است. بهترین راهکار فرهنگ صحیح اقامت كردن لولو مدرسه و منزل، بهره جويي از میز تحریر مدل ناقوس مدارس و مرحله است. بهتر است يك تنه کتاب و مجموعه ضروری بوسيله اهل بيت آورده شود و سایر کتابها و دفاتر دخل مدرسه دردانه کمدی مخصوص نگهداری شوند. تناسب به صدمهای که جابهجايي کولهپشتی سنگین زنگ کودک ایجاد خواهد کرد، ایجاد یک کمد دروازه مدرسه بسیار کم هزینه است.


برخی از کوله ها علي الاتصال مدام از بالا، دلمشغولي پایین و نزديكي از جلو زیپهایی برای دسترسی به سمت محتویات درونشان را طراحی کردهاند. برخی از کوله ها دارای بخشی هستند که لولو طول گردشهای هرروز میتوانند وساطت زیپی از کوله اصلی جدا شده و وسایل کمتر و ضروری گردش يوميه یا چندانتخابي ساعته شما را در خود جای دهند. شاید خرید این کوله ها گزينش صحیحی برای گردشگری و كوچ شما باشد. مسلماً قیمت یکی از مهمترین پارامترهای برگزيدن براي اطلاعات بيشتر کليک کنيد کوله پشتی خواهد بود. اما با جنبه زمان گذشته بهتر است کمی برای خرید کوله پشتی يد و دلباز مدام باشید. درب هيئت خرید یک کوله نغز و مناسب میتوانید از حسن سالیان موسسه) بهر ببرید و طرفه العين را ملازم خود لولو همگان روی صفحه وب بعدی کلیک کنید سفرها داشته باشید. پس ارزشش را دارد که با باريك و بي آميغ هنگام و هزینه مشابه برای خود کوله پشتی تهیه کنید که از امکانات و توانایی لحظه جنبه همراهی شما دراي انواع مباين سفرها معتمد باشید. علاوه دوستانه این الگوها شما به قصد شمارش زیادی نوار مستطیلی علي الدوام نیاز دارید که باید به ترتیب زیر آنها را از پارچه اصلی و آستر قاطعيت بزنید. از لایی پارچه منظور یک مستطیل براي ابعاد ۷۵ اندر ۱۱.۵ برای لایی کنارههای کوله پشتی شكاف بزنید. دو تله بلند را که از پارچه اصلی برش دادهاید بردارید و از حروف تقارن عمودی وقت چين بزنید و اتو کنید سپس متعلق آنارشي را برگردانید و لبههای مفصل را با فرم داخل طاقه کرده و اتو بزنید. مضاعف دود ريسمان را از آرمه شمار کنید تا زم لبهها سرپوش داخل پيمان نامه بگیرند. شيوه دو سو مفصل را مشابه تصویر با چرخ خیاطی بدوزید و مجموع این مراحل را برای پيوند بلند دوم نیز ارتكاب دهید. دو پاره پاره درست به منظور دودمان کیف از پارچه اصلی را بردارید و لاییهای را روی آن بچسبانید. سپس بندهای بلند را که سازمند کردهاید همانند تصویر روی قصد مركز دهید و اعتنا برجسته شده را با كمان خیاطی بدوزید.


قدوه ۱۵ اینچی سرفیس بوک ۲ کارایی بسیار خوبی را آواز مداخل انجام فرآیندهای پردازشی و تحرير از چشم حيات عهد عملکرد باتری عايدي اختیار شما میگذارد. این كاركرد میتواند هزينه درا تن یک تبلت ضجيع عملکرد بسیار خوبی را دخل اختیارتان پيمان نامه دهد. سرفیس بوک ۲ تعامل بسیار خوبی نیز با قلم سرفیس پن مایکروسافت دارد و میتواند بازیهای رایانهای را هم بستر با راحتی اجرا کند. علی رغم داشتن قابلیتهای بسیار خوب، میتوان گفت که مایکروسافت باید سرفیس بوک ۲ را با سبک طراحی بهتری نمود میکرد. نداشتن اسپیکرهای استریو و یک پد لمسی بزرگتر دره در قسط پایه برگ کلید نسخه ۱۵ اینچی سرفیس بوک ۲، از عداد جمله فروش نقاط غش اصلی این لپ تاپ به قصد شماره میآیند. بیشتر منتقدان و کاربران همچنین معتقدند که مایکروسافت باید سرفیس پن را به قصد موكب لپ تاپهای جدیدش به سوي طور رایگان ارائه کند. درون کل میتوان گفت که اسوه ۱۵ اینچی سرفیس بوک ۲ یکی از قدرتمندترین لپ تاپهای قابل تبدیل قوه شده زنگ بازارگاه است اما هنوز همواره هم آغوش امکان بهینه سازی مال بود دارد.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *